Evropské státy - státy v Evropě

V Evropě se nachází 46 států plus tři, které do evropského území zasáhují pouze svou částí (Kazachstán, Rusko, Turecko).

O uznání samostatnosti se snaží Kosovo a Podněstří.

Celé území se dá rozdělit na severní, střední, jižní, východní a západní Evropu.

Nejbohatší a nejchudší stát v Evropě

Nejbohatší stát v Evropě je Lucembursko. Lucembursko je malý stát v západní Evropě, který má pouze 0,5 mil. obyvatel. Oproti tomu nejchudší stát je Moldavsko, které se nachází na východu.

Největší a nejmenší stát v Evropě

Největší stát v Evropě je Rusko zabírající 17 mil. km2 povrchu. Rusko má zároveň i největší počet obyvatel - 143,5 mil. Nejmenší stát Evropy a světa je Vatikán. Jeho rozloha je 44h a má 800 obyvatel.

Obyvatelstvo a hustota zalidnění Evropy

V Evropě je asi 720 mil. obyvatel, přičemž hustota zalidnění je 72obyv./km2. Stát s největší hustotou zalidnění je Monako. Jeho hustota je až 16 000 obyv./km2


Základní informace a zajímavosti o Evropě

Rozloha Evropy: 10 180 000 km²

Počet obyvatel: 742,5 milionů (k roku 2013)

Nejvyšší hora: Mont Blanc 4,807 km (Alpy - Francie, Itálie)

Nejdelší řeka: Volha 3,531 km (Rusko) ústí v Kaspickém moři

Největší jezero: Ladožské 18,135 km² (Rusko)

Největší ostrov: Velká Británie rozloha 213 325 km²

Nejvyšší činná sopka: Etna na Sicílii

Nejdelší most: Most Vasco da Gama, 17,2 km (Portugalsko)

Nejhustší železniční síť: : Česká Republika

Nejdelší železniční tunel: Eurotunel

Nejhustší silniční síť: Belgie

Mapa Evropy