Severní Evropa

Za státy Severní Evropy se dá považovat Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva a Island.

Norsko

Norsko (angl. Norway) se nalézá na západě Skandinávského poloostrova. Svým státním zřízením je monarchií (konstituční). Na jihovýchodě sousedí se Švédskem a na severu s Finskem.

Hlavní město Norska je Oslo. Počet obyvatel dosahuje až 5 mil.

Rozloha - 385 199 km²

Norsko není členem Evropské unie i přesto, že se o to dvakrát pokoušelo.

Švédsko

Severský stát Švédsko (angl. Sweden) je svou polohou na východní straně Skandinávie. Praktikuje se tu konstituční monarchie. Švédsko sousedí na západe s Norskem a na severu s Finskem.

Hlavním městem Švédska je Stockholm. Počtem obyvatelstva se podobá ČR - 10 mil. lidí.

Rozloha - 449 964 km²

Švédsko je členem EU.

Finsko

Finsko (angl. Finland) se nachází severozápadně od Ruska. Státní zřízení je tu jako parlamentní republika. Sousedí se Švédskem, Norskem a Ruskem.

Hlavní město Finska jsou Helsinky. Počet obytel zde přesahuje 5 mil.

Rozloha - 338 145 km²

Švédsko je taktéž dalším členem Evropské unie.

Dánsko

Dánsko (angl. Denmark) leží severně od Německa, které je jejím jediným sousedem. V Dánsku vládne konstituční monarchie.

Hlavní město Dánska je Kodaň. Obyvatelstvo svým počtem přesahuje hranici 5 mil.

Rozloha - 43 094 km²

Dánsko je členem EU.

Estonsko

Estonsko (angl. Estonia) je severní pobaltský stát. Na jihu sousedí s Lotyšskem a na východě s Ruskem. Státním zřízením je parlamentní republika.

Hlavním městem Estonska je Tallinn. Počtem obytel v Estonsku - přes 1,3 mil.

Rozloha - 45 227 km²

Estonsko je také členem Evropské unie.

Lotyšsko

Lotyšsko (angl. Latvia) prostřední stát v Pobaltí. Na severu sousedí s Estonskem, na východě s Ruskem, na jihu s Litvou a na jihovýchodě s Běloruskem.

Hlavním městem Lotyšska je Riga. Počtem obytel v Estonsku - přes 2 mil.

Rozloha - 64 589 km²

Lotyšsko se řadí mezi členství Evropské unie

Litva

Litva (angl. Lithuania) je položen nejjižnějí v oblasti pobaltských států. Na severu sousedí s Lotyšskem, dále pak na jihovýchodě s Běloruskem a na jihozápadě s částí Ruska.Hlaním městem je Vilnius. Počet obyvatel v Litvě je přes 65 tisíc.

Rozloha - 65 200 km²

Litva je členem Evropské unie.

Island

Island (angl. Iceland) se nachází západně od Norského moře. Island je ostrovním státem, a tak nemá žádné sousedy. Státní zřízení - parlamentní republika.

Hlavním městem Islandu je Reykjavík. Počet obyvatel přesahuje 320 tisíc

Rozloha - 103 125 km²

Island není členem EU.